Αποσβέσεις

Με την εργασία αυτή το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. υπολογίζει μαζικά τις αποσβέσεις των παγίων σας και καταχωρηθεί αυτόματα τις αντίστοιχες κινήσεις στο αρχείο κινήσεων παγίων.

Επιλέξτε αρχικά, εάν θέλετε να κάνετε υπολογισμό αποσβέσεων ή ακύρωση υπολογισμού. Ορίστε στη συνέχεια το χρονικό διάστημα για το οποίο θα γίνει ο υπολογισμός ή η ακύρωση, επιλέγοντας τις περιόδους “από – έως”. Τέλος, καθορίστε τις κατηγορίες παγίων για τις οποίες θα εκτελεστεί η εργασία, ώστε να μεταβείτε στη αρχική οθόνη εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέξτε τα πάγια για τα οποία θα εκτελέσετε την εργασία χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εκτελέσει αυτόματα την εργασία και θα ενημερώσει την καρτέλα του κάθε παγίου. Με την ολοκλήρωσή της, θα σας πληροφορήσει για τον αριθμό των παγίων για τα οποία υπολογίσθηκαν ή ακυρώθηκαν αποσβέσεις.

.

Προηγούμενο

Μαζική Εκτύπωση