Καρτέλα

Η εργασία Καρτέλα παρουσιάζει τις κινήσεις του προμηθευτή. Επιλέξτε τον προμηθευτή την καρτέλα του οποίου επιθυμείτε να προβάλλετε, χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Καθορίστε τις κινήσεις που θέλετε να περιληφθούν, το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει και τέλος, επιλέξτε εάν θέλετε να μεταβάλλετε ή απλώς να προβάλλετε τις κινήσεις της καρτέλας.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εμφανίσει λίστα με όλες τις κινήσεις πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Επιλέξτε την επιθυμητή κίνηση και πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να δείτε όλα τα στοιχεία αναλυτικά. Εάν η κίνηση που προβάλλεται είναι δημιουργημένη από κάποια άλλη ενότητα της εφαρμογής (Αγορές, Αξιόγραφα, κλπ), ξαναπατώντας το πλήκτρο [Enter], το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας εμφανίσει την πρωτότυπη κίνηση.

Πατήστε το πλήκτρο [Escape] για να επιστρέψετε στη λίστα των κινήσεων ώστε να επιλέξετε κάποια επόμενη. Ξαναπατήστε το πλήκτρο [Escape] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη αναζήτησης πελατών.

.

Επόμενο

Ευρετήριο