Ημερολόγια Λογιστικής

Η εργασία Ημερολόγια Λογιστικής σας παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε μέχρι και 20 πρόσθετα ημερολόγια.

Πληκτρολογήστε στη στήλη «Περιγραφή», τον τίτλο που επιθυμείτε και στη συνέχεια εισάγετε Ν(Ναι) εάν το ημερολόγιο αποτελεί ημερολόγιο Αναλυτικής Λογιστικής. Σημειώστε ότι ο καθορισμός των κινήσεων που θα «ενημερώνουν» κάθε ημερολόγιο γίνεται στην εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Σχεδιασμός Κινήσεων – Κινήσεις Λογιστικής].

Αφού ολοκληρώσετε τον σχεδιασμό των ημερολογίων, πατήστε [Esc] και επιλέξτε «Ναι» στην αντίστοιχη ερώτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

.