Υπολογισμός Αριθμοδεικτών

Η εργασία Υπολογισμός Αριθμοδεικτών υπολογίζει μαζικά τους αριθμοδείκτες που εμφανίζονται στην έκτη σελίδα των σταθερών στοιχείων των ειδών της αποθήκης σας.

Επιλέξτε για ποια είδη της αποθήκης σας θέλετε να υπολογιστούν οι αριθμοδείκτες. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] και η εργασία θα εκτελεστεί αυτόματα. Στο τέλος της εργασίας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προβάλλει κατάλληλο μήνυμα.

.