Ενημέρωση Προσωρινών

Με την εργασία Ενημέρωση Προσωρινών κινήσεων Γενικής Λογιστικής ενημερώνετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις εγγραφές του ημερολογίου που θα επιλέξετε.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σας ενημερώνει για το διάστημα που υπάρχουν προσωρινές κινήσεις στο αρχείο και ζητά να ορίσετε το ημερολογιακό διάστημα που θα οριστικοποιήσετε. Επιλέξτε τα ημερολόγια που επιθυμείτε να ενημερωθούν και επιβεβαιώστε την εκτέλεση της εργασίας.

Σημ.: Η συγκεκριμένη εργασία εμφανίζεται στην περίπτωση που η χρήση σας ξεκινά πριν από την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ.).

.