Διαγραφή Ειδικών Τιμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Διαγραφή Ειδικών Τιμών για να διαγράψετε από τους ειδικούς Τιμοκαταλόγους (Πελάτες-Λοιπά Αρχεία-Ειδικοί Τιμοκατάλογοι) τις τιμές και την έκπτωση των πελατών.

.