Μαζική Εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μαζική Εκτύπωση για να κάνετε μαζική εκτύπωση των αξιογράφων.

Επιλέξτε τα αξιόγραφα που θέλετε να εκτυπώσετε, θέτοντας τις κατάλληλες απαντήσεις στο διάλογο που εμφανίζει η εφαρμογή.

Προσοχή! Η εκτέλεση της εργασίας μπορεί να γίνει μόνο σε εκτυπωτή.

Παράλληλα με την εκτύπωση, στην οθόνη σας προβάλλεται κάθε φορά ο αριθμός του αξιογράφου που εκτυπώνεται.

.

Προηγούμενο

Προβολή

Επόμενο

Ημερολόγιο