Μαζική Εξόφληση

Η εργασία Μαζική Εξόφληση, δημιουργεί αυτόματα κινήσεις εξόφλησης για κάθε ένα από τα αξιόγραφα που θα επιλέξετε απαντώντας στο διάλογο που προτείνει η εφαρμογή.

Η εργασία λειτουργεί μόνο για τα εκκρεμή (εισπρακτέα ή πληρωτέα) αξιόγραφα που έχουν ημερομηνίες λήξης εντός του χρονικού διαστήματος που θα επιλέξετε και πρέπει να εκτελείται με προσοχή.

.

Προηγούμενο

Μαζική Μεταβολή