Οργάνωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωταρχικό βήμα στην ενότητα των προϋπολογισμών, είναι η Οργάνωση των Προϋπολογισμών, ο καθορισμός δηλαδή του μοναδικού κωδικού και της περιγραφής του κάθε σεναρίου.

Εισάγετε αρχικά τον κωδικό και την περιγραφή του σεναρίου, ώστε να μπορείτε εύκολα να επιλέγετε κάθε φορά το σενάριο που θέλετε να εκτελέσετε. Στη συνέχεια, σε κάθε σενάριο προϋπολογισμών, καθορίστε τα πεδία – κλειδιά των δύο διαστάσεων Αποθήκης και Πελατών.

Στην πρώτη διάσταση που αφορά στην Αποθήκη, μπορεί να επιλεγεί ένα από τα πέντε πεδία αναζήτησης – συγκέντρωσης στοιχείων (Κωδικός είδους, Κωδικός συσχέτισης, Χαρακτηριστικό 1, Χαρακτηριστικό 2, Προμηθευτής).

Αντίστοιχα, στη δεύτερη διάσταση που αφορά στους Πελάτες, μπορεί να επιλεγεί ένα από τα έξι πεδία αναζήτησης – συγκέντρωσης στοιχείων (Κωδικός Πελάτη, Κωδικός Συσχέτισης, Χαρακτηριστικό 1, Χαρακτηριστικό 2, Χώρα, Πωλητής).

Κατόπιν, επιλέξτε την κύρια διάσταση επεξεργασίας του σεναρίου και προαιρετικά, το μοντέλο της ποσοστιαίας κατανομής.

Τα μοντέλα κατανομής, σχεδιάζονται από την επιλογή [Πίνακες – Μοντέλα Κατανομής].

Έπειτα, καθορίζετε τον υπολογισμό αξιών, επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα πεδία, πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Eάν υπάρχει + έκπτωση πελ/προμηθευτή καταχωρείτε Ν(Ναι) ή Ο(Όχι) αν δεν υπάρχει + έκπτωση πελ/προμηθευτή.

Τέλος, καθορίστε τους Κωδικούς Κίνησης Αποθήκης που θα περιλαμβάνονται κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Εάν ο σχετικός πίνακας με τους Κωδικούς κίνησης Αποθήκης είναι αποφωτισμένος, υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή όλων των κινήσεων που δημιουργούνται από τα παραστατικά Πώλησης.

Εάν σε κάποιο από τα σενάρια επιθυμείτε τη συμμετοχή ορισμένων μόνο κινήσεων, μπορείτε να το επιτύχετε με το φωτισμό κινήσεων αυτών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [Insert].

πεδία Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης και Σχόλια είναι καθαρά πληροφοριακά.

.

Επόμενο

Επεξεργασία