Διαγραφή Ειδικών Τιμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Διαγραφή Ειδικών Τιμών για να διαγράψετε από τους ειδικούς Τιμοκαταλόγους (Προμηθευτές – Λοιπά Αρχεία – Ειδικοί Τιμοκατάλογοι) τις τιμές και την έκπτωση των προμηθευτών.

.