Σχεδίαση

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχικά επιλέγεται η συγκεκριμένη ενότητα του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. για την οποία θα σχεδιαστούν τα αντίστοιχα γραφικά (Είδη, Πελάτες, Προμηθευτές, Λογιστική).

Με την επιλογή «Σχεδίαση», προβάλλεται λίστα με τα υπάρχοντα γραφικά, μέσα από την οποία είναι εφικτή η τροποποίηση των στοιχείων σχεδίασης ενός γραφικού ή δημιουργία νέου σε κενή θέση. Τα στοιχεία σχεδίασης γραφικών είναι τα εξής:

· Περιγραφή

Συμπληρώνεται η ονομασία του γραφικού.

· Κωδικοί διάστασης 1, 2, 3, 4

Ορίζονται οι διαστάσεις του γραφικού, επιλέγοντας από τη λίστα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Με την επιλογή μιας διάστασης, αυτόματα αυτή αφαιρείται από την παραπάνω λίστα.

· Προοδευτική απεικόνιση

Καθορίζεται το αν είναι επιθυμητή ή όχι η προοδευτική απεικόνιση των γραφικών για το συγκεκριμένο αρχείο.

· Τύπος γραφήματος

Προεπιλέγεται η μορφή του γραφήματος από τους διαθέσιμους τύπους που εμφανίζονται πατώντας το πλήκτρο [Tab] (Bars, Pies, Donut, Lines).

· Επιλογή θέματος

Καθορίζεται το θέμα του γραφήματος, από τα διαθέσιμα που εμφανίζονται πατώντας το πλήκτρο [Tab] (Default, Office, Classic, Business, Web, Windows XP, Blues, Facts).

Οι όποιες αλλαγές καταχωρούνται ή όχι απαντώντας κατάλληλα στην αντίστοιχη ερώτηση της εφαρμογής. Επίσης, η διαγραφή ενός γραφικού είναι δυνατή πατώντας το πλήκτρο [Delete] και επιβεβαιώνοντας την αντίστοιχη ερώτηση.

.

.

Επόμενο

Προβολή