Ανανέωση Πεδίων ΔΟΥ

Η εργασία αυτή ανανεώνει το πεδίο ΔΟΥ στις εγγραφές των αρχείων Πελάτες, Προμηθευτές, Λογιστική, Υποκαταστήματα με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει στον επίσημο πινάκα των ΔΟΥ