Λήψη Αρχείων

Με την εργασία αυτή, εισάγετε τα αρχεία και τις κινήσεις, που δημιουργήσατε με την εργασία Μεταφορά Αρχείων, στην εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. την οποία θέλετε να ενημερώσετε. Εισάγετε κατ’ αρχήν το όνομα του αρχείου καθώς και το σημείο στο οποίο βρίσκονται (π.χ a:\smd*.* ή c:\smd*.* κτλ.). Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα ζητήσει να επιβεβαιώσετε την εκτέλεση της εργασίας

Προηγούμενο

Μεταφορά Αρχείων