Τράπεζες

Επιλέγοντας την εργασία αυτή δημιουργείτε τον πίνακα με τις τράπεζες, ο οποίος προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab], κάθε φορά που βρίσκεστε στο πεδίο. Στον πίνακα συμπληρώνετε τα ονόματα των τραπεζών και των αντίστοιχων λογαριασμών στη Γενική Λογιστική.

.