Σχεδίαση (Πωλήσεων – Παραγγελιών)

Η εργασία Σχεδίαση Στατιστικών Πωλήσεων σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε ή να μεταβάλλετε μέχρι και πενήντα διαφορετικές στατιστικές πωλήσεων και παραγγελιών.

Για κάθε μία εισάγετε αρχικά την περιγραφή της. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Tab] ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να προβάλλει παράθυρο πολλαπλής επιλογής με τις κινήσεις που μπορείτε να επιλέξετε. Η επιλογή των κινήσεων γίνεται με τη χρήση των πλήκτρων [Ηome], [Εnd], [Ιnsert], [Delete]. Από τον “Καθορισμό Στηλών” μπορείτε να καθορίσετε τις στήλες της εκτύπωσης τόσο της Αναλυτικής όσο και τη Συνοπτικής. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [Tab] για να προβάλλετε το παράθυρο πολλαπλής επιλογής στηλών, ενώ επιλέξτε στήλες με τα πλήκτρα [Home], [End], [Insert] και [Delete]. Οι στατιστικές αποθηκεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε τις χρειαστείτε.

Στη σχεδίαση των παραγγελιών, η μοναδική διαφορά είναι τα παραστατικά που μπορείτε να επιλέξετε από το παράθυρο πολλαπλής επιλογής, είναι αυτά των παραγγελιών και όχι των πωλήσεων.

Μόλις ολοκληρώσετε τη σχεδίαση, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την πρόθεσή σας για καταχώρηση των αλλαγών.

Προηγούμενο

Παραγγελιών