Συνθέσεις Ειδών

· Διαχείριση

Η εργασία Διαχείριση συνθέσεων χρησιμοποιείται για να καθορίσετε ποια είδη της αποθήκης σας συνθέτουν ένα άλλο (σύνθετο) είδος.

Επιλέξτε αρχικά, το είδος του οποίου θα εισάγετε την τεχνική προδιαγραφή, καθώς και την ποσότητα που αφορά η προδιαγραφή αυτή.

Εισάγετε στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης, τα είδη που αποτελούν τα συστατικά του, καθώς και την ποσότητα του κάθε συστατικού.

Μπορείτε να μεταβάλλετε όποιο συστατικό επιθυμείτε ή να το διαγράψετε από την προδιαγραφή πατώντας το πλήκτρο [Delete].

Graphical user interface, application, table

Description automatically generatedΤα δεδομένα της εργασίας χρησιμοποιούνται στην επιλογή [Κινήσεις – Σύνθεση κατά είδος] καθώς και στην επιλογή [Κινήσεις – Σύνθεση μαζική].

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

.

· Αναζήτηση

Η εργασία Αναζήτηση συνθέσεων χρησιμοποιείται για να βρείτε ποια είδη της αποθήκης σας περιέχονται σε άλλα είδη, ως συστατικά.

Επιλέξτε το είδος που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης, ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να σας εμφανίσει, λίστα με τα είδη αποθήκης τα οποία το χρησιμοποιούν στις τεχνικές προδιαγραφές τους.

.