Αντιμετώπιση λιανικής πώλησης κρέατος

(ν.4492/2017, ΚΥΑ 1384/41923/28.03.2018)

.

Σύμφωνα με το ν.4492/2017 και την ΚΥΑ1384/41923/28.03.2018, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη λιανική πώληση κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, θα πρέπει να προχωρήσουν σε παραμετροποίηση του μηχανογραφικού τους συστήματος ώστε στις αποδείξεις λιανικών πωλήσεων να αναγράφεται ανά είδος που πωλείται :

•το είδος κρέατος

•η χώρα προέλευσης

•το βάρος

•η τιμή μονάδας

•η αξία

Παραμετροποίηση

Για τη διάκριση των ειδών αποθήκης ανά χώρα προέλευσης και στην περίπτωση που δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης στην περιγραφή του είδους, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένας από τους πίνακες Χαρακτηριστικό 1/2 είτε ένας από τους extra πίνακες χρήστη (Πίνακας 1/2/3), στις εγκαταστάσεις που αυτοί είναι διαθέσιμοι.

 Για σύνδεση με ταμειακή μηχανή

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας Τμημάτων (ταμειακής) με τον καθορισμό τους ανά χώρα προέλευσης.

Επίσης, στο setup της ταμειακής και στην επιλογή «Ρυθμίσεις» έχει προστεθεί το πεδίο «Συμπληρωματική περιγραφή», για την περίπτωση που δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης στην περιγραφή του είδους.

.

Προηγούμενο

Tax Agent