Νέα Εταιρία

Η εργασία Νέα Εταιρία, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των εταιριών στο πρόγραμμα. Εμφανίζεται αρχικά ο πίνακας με τις κατειλημμένες και ελεύθερες θέσεις των εταιριών και αφού επιλεχθεί η επιθυμητή θέση, συμπληρώνονται από το χρήστη τα πεδία “Ονομασία”, “Συντομογραφία” και “Εταιρία προηγούμενης χρήσης”.

Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε αν τα δεδομένα της εταιρίας θα αποθηκεύονται σε SQL Server καθώς και να ορίσετε υποχρεωτικό “Θέμα” και “Ταπετσαρία” για την συγκεκριμένη εταιρία (για όλους τους χρήστες). Στο πεδίο “Ειδική Διαχείριση” μπορείτε να ενεργοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο [Tab] τη διαχείριση της Εγγυοδοσίας ή των Αγροτικών.

Στη συνέχεια μπορείτε να συμπληρώσετε τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο [Εscape] και επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρηση των στοιχείων.

.