Μαζική Διαγραφή Πελατών

Η εργασία Μαζική Διαγραφή χρησιμοποιείται για να διαγράφετε εύκολα πελάτες από το αρχείο πελατών.

Εάν θέλετε αυτόματη διαγραφή πελατών, απαντήστε Ν (Ναι) και καθορίστε, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, το τμήμα του αρχείου που θέλετε να διαγραφεί.

Σε αντίθετη περίπτωση, απαντήστε Ο (Όχι) και προχωρήστε στην επιλεκτική διαγραφή πελατών. Στη οθόνη σας θα εμφανιστεί λίστα με τους πελάτες που επιλέξατε. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] και επιβεβαιώστε ή όχι την οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου πελάτη, απαντώντας κατάλληλα στην ερώτηση της εφαρμογής. Η διαγραφή γίνεται μετά από επιβεβαίωση που ζητά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

Η διαγραφή των πελατών είναι εφικτή, μόνο εάν ο πελάτης δεν έχει κινηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προβληθεί μήνυμα και δεν θα μπορέσετε να το διαγράψετε.

Προσοχή! Η διαγραφή είναι οριστική. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε στοιχεία από πελάτες που θα διαγραφούν.

.