Ανάκτηση ΑΦΜ

Περιεχόμενα

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει ενεργοποιήσει εκ νέου την υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων ΑΦΜ (για μη φυσικά πρόσωπα), φροντίζοντας παράλληλα για την προσθήκη πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας.

 .

Η αξιοποίηση της παραπάνω υπηρεσίας (με την νέα της μορφή) έχει ενσωματωθεί στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., με σκοπό να εμφανίζονται πληροφορίες για το ΑΦΜ, να ενημερώνονται τα στοιχεία των συναλλασσομένων καθώς και να εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα κατά την καταχώρηση παραστατικών με συναλλασσόμενους που κατέχουν μη έγκυρους ΑΦΜ.

 .

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητα τα εξής βήματα:

 .

Βήμα 1ο : Εγγραφή και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας.

 .

Στη σελίδα https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg της Γ.Γ.Π.Σ., δηλώνετε την επιθυμία χρήσης της παραπάνω υπηρεσίας ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι ειδικοί κωδικοί, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία, κάνετε login στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεωτικά με τον ρόλο “εταιρία”.

 .

Σημείωση: Οι υπόλοιποι ρόλοι (λογιστής, λογιστικό γραφείο κλπ) επιτρέπουν επί πλέον εγγραφές για οποιονδήποτε λόγο, οι οποίες όμως δεν χρησιμοποιούνται από το ERP κατά την χρήση αυτής της υπηρεσίας.

 .

Βήμα 2ο : Έκδοση κωδικών.

 .

Στη σελίδα https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices της Γ.Γ.Π.Σ., πραγματοποιείται η έκδοση των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ. Επιλέγετε και πάλι το ρόλο “εταιρία” για την αυτοματοποιημένη είσοδο στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα.

 .

Στη συνέχεια, επιλέγετε τον κατάλληλο ρόλο εξ αυτών που εμφανίζονται στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (π.χ. εξουσιοδοτημένος λογιστής κλπ), και ζητάτε τη δημιουργία των κωδικών. Οι κωδικοί που θα παραχθούν θα πρέπει στη συνέχεια να πληκτρολογηθούν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. ως κωδικοί χρήσης της υπηρεσίας ελέγχου ΑΦΜ από την επιλογή [Οργάνωση / Παράμετροι / Γενικές].

 .

Εναλλακτικά, οι διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν αν κάνουμε οποιαδήποτε ανάκτηση στοιχείων πιέζοντας το εικονίδιο P:\Project5\HELP\instruct\afm3.jpgπου βρίσκεται δίπλα στα πεδία ΑΦΜ (π.χ. στα στοιχεία κάποιου πελάτη). Αν οι κωδικοί δεν είναι συμπληρωμένοι τότε εμφανίζεται ειδικό παράθυρο για την συμπλήρωσή τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα με το εικονίδιο «Λήψη κωδικών» να γίνει μετάβαση στις σχετικές ιστοσελίδες. Αν συμπληρωθούν οι κωδικοί και η ανάκτηση των στοιχείων είναι επιτυχής, τότε οι κωδικοί αποθηκεύονται αυτόματα στις «Γενικές παραμέτρους» και η οθόνη αυτή δεν ξαναεμφανίζεται.

 .

P:\Project5\HELP\instruct\afm1.jpg

 .

Επισημαίνουμε, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., ότι με κάθε αναζήτηση ΑΦΜ ο κάτοχός του ενημερώνεται σχετικά (βλέπε παρακάτω εικόνα). Στην ενημέρωση αυτή, θα δίδονται τα στοιχεία του ρόλου “εταιρία” που έκανε εγγραφή και έναρξη της υπηρεσίας, στο βήμα 1.

 .

P:\Project5\HELP\instruct\afm2.jpg

 .

.

Προηγούμενο

Σχετικά έγγραφα

Επόμενο

Εταιρικό site