Εξαγωγή Δεδομένων

Η εργασία αυτή σας επιτρέπει να εξάγετε αντίγραφα των αρχείων Γενικής Λογιστικής και Παγίων, προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια άλλη εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. και να εισαχθούν χρησιμοποιώντας την εργασία Εισαγωγή Δεδομένων.

Προηγούμενο

Πληρότητα