Ακύρωση Ενημέρωσης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ακυρώσετε την ενημέρωση της αποθήκης σας από τις δαπάνες των φακέλων κοστολόγησης. Η λειτουργία της συγκεκριμένης εργασίας, είναι απολύτως όμοια με την προηγούμενη της Ενημέρωσης κόστους.

Προηγούμενο

Ενημέρωση Κόστους