Ενημέρωση Open – Item

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ενημέρωση Οpen-Ιtem για την αυτόματη δημιουργία των αντιστοιχίσεων των εκκρεμοτήτων των προμηθευτών. Οι αντιστοιχίσεις καταχωρούνται αναλυτικά από την εργασία [Κινήσεις – Αντιστοιχίσεις] όπου μπορείτε να επιλέξετε ποια παραστατικά θα καλυφθούν από ποιες κινήσεις.

Η αυτόματη ενημέρωση Οpen-Ιtem σας δίνει μια εναλλακτική δυνατότητα να παρακάμψετε την αναλυτική αντιστοίχιση με την εργασία Αντιστοιχίσεις, αφού η εφαρμογή θα κάνει αυτόματα όλες τις δυνατές αντιστοιχίσεις. Οι αντιστοιχίσεις γίνονται με το σύστημα FΙFΟ, αρχίζοντας δηλαδή από τα παλαιότερα και συνεχίζοντας προς τα νεότερα παραστατικά.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σας ενημερώνει για το χρονικό διάστημα όπου υπάρχουν κινήσεις και εσείς πρέπει να εισάγετε την ημερομηνία μέχρι την οποία θα γίνει η αυτόματη ενημέρωση (πατώντας [Enter] εισάγεται η σημερινή ημερομηνία). Η ενημέρωση ξεκινά από την παλαιότερη ημερομηνία. Εάν επιβεβαιώσετε την εργασία (με Ναι), η εφαρμογή προχωρά στην ενημέρωση Οpen-Ιtem καλύπτοντας όσα από τα ακάλυπτα παραστατικά είναι δυνατό (για όσα δηλαδή επαρκούν ανάλογες κινήσεις πληρωμών).

.