Μαζική Διαγραφή Λογαριασμών

Η εργασία Μαζική Διαγραφή Λογαριασμών χρησιμοποιείται για να διαγράψετε μαζικά λογαριασμούς από το αρχείο λογαριασμών. Έχετε τη δυνατότητα αυτόματης ή όχι διαγραφής λογαριασμών, απαντώντας ανάλογα στην ερώτηση της εφαρμογής.

Δεν μπορείτε να επαναφέρετε λογαριασμούς που θα διαγραφούν.

Εάν ζητήσετε αυτόματη διαγραφή το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε μόνον τους λογαριασμούς που έχουν μηδενικό υπόλοιπο ή όλους, ανάλογα με την απάντηση που θα δώσετε στη σχετική ερώτηση.

Εάν δεν επιλέξετε την αυτόματη διαγραφή, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα προβάλει όλους τους λογαριασμούς που θα επιλέξετε χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, ώστε να διαγράψετε αυτούς που επιθυμείτε.

Εάν κάποιος λογαριασμός έχει κινηθεί ή υπάρχει λογαριασμός σε μεγαλύτερο βαθμό, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. δεν επιτρέπει τη διαγραφή του.

Μαζική διαγραφή λογαριασμών που έχουν προέλθει από γέφυρα με εμπορικό γίνεται ως εξής:

Θέλετε αυτόματη διαγραφή των επιλεγμένων κινήσεων: «ΝΑΙ»

Επιβεβαίωση εργασίας: «ΝΑΙ». Θέλετε μόνο τις κινήσεις που έχουν έρθει από ενημέρωση: «ΝΑΙ».

.