Διαχείριση Ταμείων

Με την νέα Διαχείριση Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης των κινήσεων του Ταμείου (ή των Ταμείων) της εταιρίας, δηλαδή των εισπράξεων και πληρωμών ανά ημέρα και ανά χρήστη.

Για την ενημέρωση του Ταμείου πρέπει οι κινήσεις Πελατών, Προμηθευτών και Λογιστικής που θα επηρεάζουν το Ταμείο να έχουν επιλεγμένο στο σχεδιασμό τους το Flag 34 – Ενημερώνει ταμείο.

Στο μενού Οργάνωση – Σύστημα – Ασφάλεια / Χρήστες – Χρήστες, έχει προστεθεί η παράμετρος Ταμίας. Επιλέγοντας «Όχι» ορίζετε ότι ο χρήστης δε διαχειρίζεται κανένα ταμείο. Επιλέγοντας «Ναι» (Υποχρεωτικά), κάθε φορά που θα μπαίνει ο χρήστης στο πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει Ταμείο. Επιλέγοντας «Ναι» (Προαιρετικά), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μπαίνοντας στο πρόγραμμα να επιλέξει αν θα ανοίξει ή όχι Ταμείο, απαντώντας στη σχετική ερώτηση.

Επίσης, έχει προστεθεί η παράμετρος Είσοδος με την ημερ/νία συστήματος. Δίνοντας «Ναι» στην παράμετρο αυτή ο χρήστης κάνει αυτόματα login στο πρόγραμμα με την ημερομηνία του υπολογιστή.

Άνοιγμα Ταμείου

Το άνοιγμα του Ταμείου γίνεται κατά την είσοδο του χρήστη στο πρόγραμμα. Η επιλογή Ταμείου και ο καθορισμός του Ποσού Ανοίγματος είναι υποχρεωτική.

Το Ταμείο, που έχει κάθε χρήστης ανοικτό, εμφανίζεται στην status line του προγράμματος.

Κλείσιμο Ταμείου

Κατά την έξοδο από το πρόγραμμα έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ή όχι, το Ταμείο που έχετε ανοικτό.

Επιλέγοντας «Όχι» έχετε τη δυνατότητα την επόμενη φορά που θα μπείτε στην εταιρία να συνεχίσετε ή να κάνετε τότε κλείσιμο Ταμείου. Επιλέγοντας «Ναι» κλείνετε το Ταμείο και παίρνετε την εκτύπωση κλεισίματος.

Στο μενού Οργάνωση – Γενικές εργασίες έχει προστεθεί η ενότητα Διαχείριση Ταμείου με τις εξής επιλογές :

· Παράμετροι

Προτεινόμενο ποσό: Μπορείτε να επιλέξετε αν το πρόγραμμα θα προτείνει το υπόλοιπο κλεισίματος του Ταμείου (με βάση τις κινήσεις που έχουν καταχωρηθεί) ή όχι.

Υποχρεωτική εκτύπωση: Μπορείτε να επιλέξετε αν η εκτύπωση των κινήσεων του Ταμείου θα εκτυπώνεται υποχρεωτικά κατά το κλείσιμο ή όχι.

Καθορισμός στηλών εκτύπωσης: Από εδώ μπορείτε να προκαθορίσετε τις στήλες τόσο της Αναλυτικής όσο και της Συνοπτικής εκτύπωσης του Ταμείου.

· Ταμεία

Έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε έως και 100 ταμεία και να ορίσετε σε ποιο υποκατάστημα ανήκουν.

· Εκτύπωση

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε την κατάσταση των κινήσεων κατά ταμείο για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα.

.