Νέος Λογαριασμός

Χρησιμοποιήστε την εργασία Νέος Λογαριασμός για την αρχική εισαγωγή στοιχείων των λογαριασμών της λογιστικής.

Τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε λογαριασμό είναι:

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού της Λογιστικής σύμφωνα με τη μορφή του κωδικού που έχετε ορίσει στην [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Γενική Λογιστική].

Στην περίπτωση που ο κωδικός που δώσετε δεν είναι σύμφωνος με την καθορισμένη μορφή τότε η εφαρμογή δεν θα τον δεχθεί προβάλλοντας κατάλληλο μήνυμα.

Η καταχώρηση των λογαριασμών γίνεται ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους σε βαθμό κωδικούς (Πρωτοβάθμιοι) και προχωρώντας στους μικρότερους (Δευτεροβάθμιοι, Τριτοβάθμιοι, κλπ.).

· Περιγραφή

Συμπληρώνετε την περιγραφή-όνομα του λογαριασμού.

· Κατηγορία

Καθορίζετε τη λογιστική κατηγορία του λογαριασμού επιλέγοντας την από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

· Μεταφέρεται (Ν/Ο)

Απαντάτε Ν (Ναι) εάν τα υπόλοιπα του λογαριασμού μεταφέρονται στην επόμενη χρήση (Λογαριασμοί Ισολογισμού) ή Ο (Όχι) εάν δεν μεταφέρονται (Αποτελεσματικοί Λογαριασμοί).