Ετικέτες

Στη σχεδίαση των ετικετών υπάρχουν διαθέσιμα τα πεδία χρώμα και μέγεθος, ενώ κατά την εκτύπωση, το πλήθος των ετικετών για τα σχετικά είδη καθορίζεται όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη.

.

Προηγούμενο

Εκτυπώσεις