Αντιγραφή Αρχείων

Με την εργασία Αντιγραφή Αρχείων μπορείτε να αντικαταστήσετε όλα τα αρχεία της εταιρίας (κενά ή με δεδομένα) με τα αρχεία κάποιας άλλης. Επιλέξτε την εταιρία “ΑΠΟ” την οποία και “ΠΡΟΣ” την οποία θα αντιγράφουν τα αρχεία. Με θετική απάντηση αντιγράφονται, με αρνητική ή [Escape] αναιρούνται τα παραπάνω βήματα.

.

Επόμενο

Merging