Υποκαταστήματα Προμηθευτών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υποκαταστήματα Προμηθευτών για να εισάγετε τα υποκαταστήματα των προμηθευτών καθώς και τα σχετικά στοιχεία τους. Κατά τη διαδικασία καταχώρησης παραστατικών αγοράς από τους προμηθευτές αυτούς, μπορείτε να επιλέξετε από τα δημιουργημένα υποκαταστήματα του κάθε προμηθευτή και να συμπληρώσετε το ανάλογο πεδίο (Υποκατάστημα) στο παραστατικό. Επιλέγοντας υποκατάστημα στο παραστατικό, ενημερώνεται αυτόματα η διεύθυνση αποστολής με τα στοιχεία του υποκαταστήματος, αλλιώς συμπληρώνεται αυτή που περιέχεται στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή.

Επιλέξτε τον ή τους προμηθευτές για τους οποίους θα δημιουργήσετε ή θα μεταβάλετε τα στοιχεία των υποκαταστημάτων τους, χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρησή τους, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

.

Προηγούμενο

Πίνακες