Υποκαταστήματα Πελατών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υποκαταστήματα Πελατών για να εισάγετε τα υποκαταστήματα των πελατών καθώς και τα σχετικά στοιχεία τους. Κατά τη διαδικασία καταχώρησης παραστατικών πώλησης στους πελάτες αυτούς, μπορείτε να επιλέξετε από τα δημιουργημένα υποκαταστήματα του κάθε πελάτη και να συμπληρώσετε το ανάλογο πεδίο (Υποκατάστημα) στο παραστατικό. Επιλέγοντας υποκατάστημα στο παραστατικό, ενημερώνεται αυτόματα η διεύθυνση αποστολής με τα στοιχεία του υποκαταστήματος, αλλιώς συμπληρώνετε αυτή που περιέχεται στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Επιλέξτε τον ή τους πελάτες για τους οποίους θα δημιουργήσετε ή θα μεταβάλλετε τα στοιχεία των υποκαταστημάτων τους, χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρησή τους, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

.

Προηγούμενο

Πίνακες