Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για τη διόρθωση των σταθερών στοιχείων των προμηθευτών σας ή για την πλήρη διαγραφή τους.

Αναζητήστε τον προμηθευτή που επιθυμείτε να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Επιλέξτε τον πατώντας το πλήκτρο [Enter] και καταχωρήστε τις επιθυμητές μεταβολές ή πατήστε το πλήκτρο [Delete] για το διαγράψετε.

Πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή ακυρώστε τις αλλαγές απαντώντας κατάλληλα στην ερώτηση της εφαρμογής.

Προσοχή! Δεν μπορείτε να επαναφέρετε προμηθευτές που έχετε διαγράψει.

.

Προηγούμενο

Νέος Προμηθευτής

Επόμενο

Προβολή