Μαζική Αλλαγή Τιμών

Με την εργασία Μαζική αλλαγή τιμών έχετε τη δυνατότητα για μαζική αλλαγή τιμών στις εξής επιλογές:

1.Τιμών Πωλήσης

2.Τιμοκαταλόγων Πελατών

3.Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών  

4.Ειδικών Τιμοκαταλόγων

5.Παραστατικών Πωλήσεων

6.Παραγγελιών Πωλήσεων

7.Παραστατικών Αγορών

8.Παραγγελιών Αγορών

· Τιμών πώλησης

Με την εργασία αυτή, αλλάζετε εύκολα τις τιμές πώλησης των ειδών της αποθήκης σας. Επιλέξτε πρώτα τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τις τιμές πώλησης (διδόμενο ποσοστό, markup, κλπ). Στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θέλετε να υπολογιστούν νέες τιμές χονδρικής, νέες τιμές λιανικής καθώς και εάν επιθυμείτε να γίνει στρογγυλοποίηση των νέων τιμών με βάση τον πίνακα στρογγυλοποιήσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. Τέλος, επιλέξτε εάν θέλετε να εκτελεστεί αυτόματα η εργασία ή όχι.

Εάν επιλέξετε αυτόματη αλλαγή τιμών, εισάγετε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, τα είδη των οποίων τις τιμές πώλησης θέλετε να μεταβάλλετε και η εργασία θα εκτελεστεί αυτόματα χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Σε αντίθετη περίπτωση, εισάγετε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, τα είδη των οποίων τις τιμές πώλησης θέλετε να μεταβάλλετε. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εμφανίσει λίστα με όλα τα είδη που επιλέξατε.

Μπορείτε τώρα να αποδεχθείτε τις νέες τιμές πώλησης πατώντας [Enter], ή να τις αλλάξετε εισάγοντας νέες τιμές. Τέλος, αποθηκεύστε τις νέες τιμές ή όχι απαντώντας ανάλογα στην ερώτηση της εφαρμογής. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα είδη των οποίων οι τιμές απαιτούν αναπροσαρμογή.

· Τιμοκαταλόγων πελατών

Με την εργασία αυτή, αλλάζετε μαζικά τις τιμές σε τιμοκαταλόγους πελατών. Επιλέξτε αρχικά, τα είδη της αποθήκης και τους πελάτες για τους οποίους θα εκτελεστεί η εργασία.

Στη συνέχεια, εισάγετε την τιμή Χονδρικής και την τιμή Λιανικής, τη συμφωνηθείσα έκπτωση ή το ποσοστό της ανάλογα με τη συμφωνία, την ελάχιστη ποσότητα πώλησης και τη διάρκεια σε αριθμό ημερών για την οποία ισχύει η συμφωνία.

Τέλος, εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων τιμών. Η εργασία εκτελείται αυτόματα προβάλλοντας μήνυμα τέλους, μόλις ολοκληρωθεί.

· Τιμοκαταλόγων προμηθευτών

Με την εργασία αυτή, αλλάζετε μαζικά τις τιμές σε τιμοκαταλόγους προμηθευτών. Η εκτέλεση της εργασίας, είναι απολύτως όμοια με την εργασία αλλαγής τιμών στους τιμοκαταλόγους πελατών που περιγράφηκε παραπάνω.

· Ειδικών τιμοκαταλόγων

Με την εργασία αυτή, γίνεται ενημέρωση του αρχείου τιμών κατά πελάτη και τιμών κατά προμηθευτή από τα παραστατικά πωλήσεων / αγορών που καταχωρείτε.

Επιλέξτε αρχικά εάν θέλετε η ενημέρωση των ειδικών τιμοκαταλόγων να γίνεται αυτόματα με βάση τα παραστατικά ή με δοτές τιμές.

Εάν επιλέξετε την ενημέρωση του αρχείου από τα παραστατικά αγορών και πωλήσεων, τότε πρέπει να επιλέξετε ποια παραστατικά θα μετέχουν στην εργασία, καθώς επίσης για ποιους πελάτες και προμηθευτές αλλά και για ποια είδη, θα δημιουργηθούν ειδικές συμφωνίες.

Τέλος, επιλέξτε το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα ψάξει τα καταχωρημένα παραστατικά. Η εργασία εκτελείται αυτόματα προβάλλοντας μήνυμα τέλους, μόλις ολοκληρωθεί.

Εάν επιλέξετε την ενημέρωση του αρχείου με δοτές τιμές, τότε πρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε αλλαγή των τιμών αγοράς ή των τιμών πώλησης. Στη συνέχεια, επιλέξτε τα είδη της αποθήκης και τους πελάτες ή τους προμηθευτές για τους οποίους θα εκτελεστεί η εργασία.

Τέλος, επιλέξτε εάν θέλετε αντικατάσταση ή αύξηση των τιμών. Μόλις ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, η εφαρμογή προβάλλει οθόνη στην οποία μπορείτε να καταχωρήσετε τις ειδικές συμφωνίες που επιθυμείτε.

Συγκεκριμένα, πρέπει να εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής, τον κωδικό του ξένου νομίσματος εάν οι τιμές που θα ακολουθήσουν είναι σε ξένο νόμισμα, την τιμή Χονδρικής και την τιμή Λιανικής (εάν αντικαθιστάτε τις υπάρχουσες τιμές), το ποσοστό προσαύξησης των τιμών χονδρικής & λιανικής (εάν τις αυξάνετε), τη συμφωνηθείσα έκπτωση ή το ποσοστό της ανάλογα με τη συμφωνία, την ελάχιστη ποσότητα αγοράς ή πώλησης και τη διάρκεια σε αριθμό ημερών για την οποία ισχύει η συμφωνία. Η εργασία εκτελείται αυτόματα, προβάλλοντας μήνυμα τέλους, μόλις ολοκληρωθεί.

· Παραστατικών πωλήσεων

Με την εργασία αυτή, αλλάζετε μαζικά τις τιμές στα παραστατικά πωλήσεων. Αρχικά επιλέγετε τις ημερομηνίες των παραστατικών, τις τιμές των οποίων θέλετε να αλλάξετε. Κατόπιν, επιλέξτε τις σειρές του παραστατικών και την τιμή κόστους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τέλος, επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας.

· Παραγγελιών Πωλήσεων

Ομοίως, με την εργασία αυτή, αλλάζετε μαζικά τις τιμές στις παραγγελίες πωλήσεων.

· Παραστατικών αγορών

Με την εργασία αυτή, αλλάζετε μαζικά τις τιμές των παραστατικά αγορών. Αρχικά επιλέγετε τις ημερομηνίες των παραστατικών, τις τιμές των οποίων θέλετε να αλλάξετε. Κατόπιν, επιλέξτε τις σειρές του παραστατικών και την τιμή κόστους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τέλος, επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας.

· Παραγγελιών Αγορών

Ομοίως, με την εργασία αυτή, αλλάζετε μαζικά τις τιμές των παραγγελιών αγορών.

Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 20/05/2019

Για την ορθή και ασφαλή αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, η Unisoft προσάρμοσε στo «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» την ειδική εργασία «Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ».

.

Συγκεκριμένα από την ενότητα: Αποθήκη – Εργασίες, επιλέγετε την εργασία «Αλλαγή συντελ. ΦΠΑ 20/05/2019» και ακολουθείτε τα βήματα που σας προτείνονται, αφού προηγουμένως έχετε πάρει τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

.

Βήμα 1

Αυτό το βήμα αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ και εμφανίζεται αν υπάρχουν είδη με ποσοστό 24% και ΔΕΝ υπάρχει εγγραφή στον πίνακα του ΦΠΑ με το ποσοστό 13%. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στον πίνακα, τότε η εργασία προτείνει το αυτόματο άνοιγμα του κωδικού ΦΠΑ με το ποσοστό 13%.

.

Βήμα 3

Στο βήμα αυτό θα πρέπει να επιλεχθούν τα είδη που εμπίπτουν, πλέον, σε συντελεστή 13%. Η επιλογή τους γίνεται, καθορίζοντας: «Μάσκα Κωδικού» (ή/και) «Χαρακτηριστικό 1» (ή/και) «Χαρακτηριστικό 2», καθώς και τον νέο «Κωδικό ΦΠΑ» που θα αποκτήσουν.

.

Βήμα 4

Το βήμα αφορά την αλλαγή του κωδικού ΦΠΑ στα σταθερά στοιχεία ειδών. Αν οι τιμές λιανικής περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, τότε, ζητείται από τον χρήστη να καθοριστούν και τα εξής:

.

Επαναϋπολογισμός των τιμών λιανικής στα σταθερά στοιχεία των ειδών (Ν/Ο)

Επαναϋπολογισμός των τιμών λιανικής κατά πελάτη και είδος (Ν/Ο)

Να γίνει στρογγυλοποίηση των νέων τιμών βάσει πίνακα (Ν/Ο)

.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας, εκτός από την αλλαγή του κωδικού ΦΠΑ των ειδών, είτε με βάση τον πίνακα συσχετισμού είτε με βάση τις εξαιρέσεις, ανάλογα επαναϋπολογίζονται και οι τιμές λιανικής με αποφορολόγηση του παλιού ποσοστού και προσθήκη του νέου.

.

Βήμα 5

Αυτό το βήμα εμφανίζεται αν έχει προηγηθεί το Βήμα 1 και αφορά τον καθορισμό των συνθετικών καθώς και των λογαριασμών ΦΠΑ Αγορών και Πωλήσεων για τους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 9%.

.

Βήμα 13

Το βήμα αφορά την αυτόματη αντικατάσταση των συντελεστών ΦΠΑ στις παραγγελίες Πωλήσεων και Αγορών, μετά από επιλογή και των καταστάσεων τους.

.

Βήμα 14

Το βήμα αφορά την αυτόματη αντικατάσταση των συντελεστών ΦΠΑ στα Δελτία αποστολής Πωλήσεων και Αγορών, μετά από επιλογή και των σχετικών παραστατικών.

.

Βήμα 15

Αυτό το βήμα εμφανίζεται αν έχει προηγηθεί το Βήμα 1 και αφορά την αυτόματη δημιουργία λογαριασμών λογιστικής για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 9%.

Η «Εύρεση» πρέπει να υπάρχει στο τέλος της «Μάσκας Κωδικού» και να έχει το ίδιο μήκος με την «Αντικατάσταση». Κατά την εκτέλεση θα γίνεται και αλλαγή της περιγραφής με βάση το ποσοστό ΦΠΑ.

.

Εκτέλεση

Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων από τα παραπάνω βήματα, προχωρούμε σε εκτέλεση της εργασίας.

.