Νέο Παραστατικό

Με την εργασία Νέο Παραστατικό παραγωγής καταχωρείτε τα δελτία παραγωγής. Η οθόνη που εμφανίζεται είναι χωρισμένη σε τρεις ζώνες.

Τα στοιχεία που πρέπει να εισάγετε στο παραστατικό είναι τα εξής:

· Παραστατικό

Πατήστε [Tab] για να εμφανιστεί ο πίνακας ο οποίος περιέχει τις σειρές παραστατικών. Ο πίνακας αυτός δημιουργείται με την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Σειρές Παραστατικών Παραγωγής].

· Ημερομηνία

Η ημερομηνία του παραστατικού.

· Α.Χ. (Αποθηκευτικός Χώρος)

Ο αποθηκευτικός χώρος στον οποίο θα μεταφερθούν τα έτοιμα προϊόντα.

· Προδιαγραφή

Εισάγετε τον κωδικό της προδιαγραφής που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κίνηση παραγωγής ή χρησιμοποιήστε κάποια από τις μάσκες αναζήτησης για να επιλέξετε μία από τις προδιαγραφές που θα προβληθούν. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πλήκτρο [Tab].

· Είδος

Το πεδίο αυτό ενημερώνεται αυτόματα βάσει της προδιαγραφής που έχετε εισάγει. Μπορείτε πάντως να το μεταβάλλετε αν θέλετε.

· Ποσότητα 1/2

Εισάγετε την ποσότητα παραγωγής του προϊόντος που θέλετε να παραχθεί και στις δύο μονάδες μέτρησης, αν βέβαια χρησιμοποιείτε δύο μονάδες μέτρησης

  •  Βάρος/Όγκος

Εισάγετε το βάρος/όγκο του προϊόντος που θέλετε να παραχθεί. Αν έχετε συμπληρώσει τους αντίστοιχους συντελεστές στα σταθερά στοιχεία του προϊόντος, τότε αυτά υπολογίζονται αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. με βάση την ποσότητα.

· Φύρα

Η φύρα που υπολογίζετε να έχει η παραγωγή. Εάν υπάρχει στην προδιαγραφή ορισμένη συνολική φύρα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας την προτείνει αυτόματα, με δυνατότητα να την αλλάξετε.

· Status

Προβάλλεται ένα παράθυρο με τις ενδείξεις Εκτελεσμένο – Ανεκτέλεστο προκειμένου να επιλέξετε την κατάσταση της παραστατικού παραγωγής.

· Ημερομηνία Εκτέλεσης

Εάν στο προηγούμενο πεδίο (Status) έχετε εισάγει την ένδειξη «Εκτελεσμένη» θα πρέπει εδώ να συμπληρώσετε την ημερομηνία εκτέλεσης. Στην αντίθετη περίπτωση το πεδίο αυτό μένει κενό.

Με την επιλογή της προδιαγραφής, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. έχει εμφανίσει αυτόματα τις Α’ Ύλες που είναι καταχωρημένες στην προδιαγραφή με τις αντίστοιχες ποσότητες και φύρα. Επιπλέον, έχει συμπληρώσει αυτόματα το προσεγγιστικό (βάσει προδιαγραφής) Κόστος Α’ Υλών με βάση την τρέχουσα μέση τιμή κόστους των υλικών, καθώς και το προσεγγιστικό κόστος των εργατικών και των λοιπών εξόδων.

Το πραγματικό κόστος των εργατικών και των λοιπών εξόδων καθώς και το πραγματικό κόστος των αναλώσεων θα υπολογισθεί στο τέλος της περιόδου με την εργασία της ενημέρωσης της Εσωλογιστικής κοστολόγησης.

· Αιτιολογία & Αιτιολογία 2

Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα τα δύο πεδία με την αιτιολογία της προδιαγραφής και την περιγραφή του ετοίμου που θα παραχθεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορείτε να τα μεταβάλλετε.

· Παρτίδα

Εάν από τη συγκεκριμένη παραγωγή θα προκύψει κάποια παρτίδα ειδών στην αποθήκη σας, καταχωρήστε στο πεδίο αυτό τον κωδικό της.

· Λήξη

Ομοίως, καταχωρήστε στο πεδίο αυτό, την ημερομηνία λήξης της συγκεκριμένης παρτίδας.

Στη γραμμή επανάληψης που περιέχει τα είδη τα οποία θα αναλωθούν με την εκτέλεση του παραστατικού παραγωγής, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σας προτείνει αυτόματα τα είδη που περιλαμβάνει η προδιαγραφή. Μπορείτε όμως να επιφέρετε όποια αλλαγή επιθυμείτε, πριν καταχωρήσετε το παραστατικό.

Προσοχή! Οι αλλαγές αφορούν μόνο το συγκεκριμένο παραστατικό και δεν θα επηρεάσουν την προδιαγραφή παραγωγής.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των στοιχείων, καταχωρήστε ή όχι το παραστατικό, απαντώντας στη σχετική ερώτηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P..

.