Φόρμες Εκτύπωσης

Η εργασία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των φορμών εκτύπωσης παραστατικών – κινήσεων. Οι φόρμες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που θα τυπωθούν τα στοιχεία σε κάποιο παραστατικό, ποια στοιχεία θα είναι αυτά, σε ποιες θέσεις θα εκτυπωθούν, και πώς θα εμφανίζονται στο παραστατικό.

Εκτός από τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σας δίνει τη δυνατότητα να τυπώνετε κάθε είδους παραστατικά από τα προγράμματα της Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών και Λογιστικής, σχεδιάζοντας τις φόρμες τους με αυτήν την εργασία και καθορίζοντας πώς και πότε θα τυπώνονται με την εργασία Εκτυπώσεις Κινήσεων που περιγράφηκε νωρίτερα.

Θα ήταν χρήσιμη η υπενθύμιση πως και στις εργασίες [Παράμετροι – Σχεδιασμός Κινήσεων – Παραστατικών Πωλήσεων / Αγορών] είχατε τη δυνατότητα να καθορίσετε με ποια φόρμα εκτύπωσης θα εκτυπώνεται το κάθε είδος παραστατικού πώλησης ή αγοράς που δημιουργήσατε και σε ποιον εκτυπωτή. Αυτές ακριβώς τις φόρμες θα δημιουργήσετε με την εργασία αυτή.

Υπάρχουν δυο τρόποι σχεδίασης φορμών: Draft και Γραφικών. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά.