Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή για να προβάλλετε τα στοιχεία του αξιογράφου.

Η εργασία λειτουργεί όπως αυτή της Μεταβολής – Διαγραφής, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής του αξιογράφου.

.