Οικονομικά Στοιχεία

Στην εκτύπωση Οικονομικά Στοιχεία αποτυπώνονται τα οικονομικά στοιχεία των πωλητών σας (παραγγελίες, πωλήσεις, εισπράξεις και προμήθειες), για κάθε μήνα της τρέχουσας χρήσης.

Καθορίστε τα κριτήρια της εκτύπωσης μέσα από τον προκαθορισμένο διάλογο της εφαρμογής και επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι εκτύπωσης.

Η εκτύπωση περιλαμβάνει τον κωδικό, το όνομα του κάθε πωλητή καθώς και τα ποσά παραγγελιών, πωλήσεων, προμηθειών και εισπράξεων για κάθε μήνα της χρήσης και συνολικά.