Ενημέρωση Κόστους

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ενημέρωση Κόστους, για να ενημερώσετε το κόστος πωληθέντων των ειδών της αποθήκης σας, με τις δαπάνες των φακέλων κοστολόγησης πωλήσεων.

Ορίστε το χρονικό διάστημα, φακέλους του οποίου θέλετε να ενημερώσετε, ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να προβάλλει λίστα με τους Ανεκτέλεστους φακέλους κοστολόγησης. Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει από τη σχετική λίστα, πατώντας το πλήκτρο [Enter]. Δηλώστε τέλος, την ημερομηνία με την οποία θα γίνουν οι σχετικές κινήσεις στο αρχείο της αποθήκης σας.

Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται αυτόματα μετά τον ορισμό της ημερομηνίας χωρίς επιπλέον προειδοποίηση.