Κατάσταση Ελέγχου

Χρησιμοποιήστε την εργασία Κατάσταση Ελέγχου για να προβάλλετε και να εκτυπώσετε αξιόγραφα κάποιας συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Ορίστε την ημερομηνία ελέγχου, τα είδη των αξιογράφων που θέλετε να συμπεριληφθούν και τέλος το επιθυμητό κανάλι εκτύπωσης. Η κατάσταση εμφανίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο απεικονίζονται για κάθε αξιόγραφο που θα επιλεγεί τα εξής: Κωδικός και είδος αξιογράφου, ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία λήξης, αποδέκτης, παραστατικό, τράπεζα, κατάσταση, αξία και υπόλοιπο του αξιοφράφου.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, εμφανίζονται τα στοιχεία του δεύτερου τα οποία αποτελούν ουσιαστικά περίληψη των στοιχείων του πρώτου. Συγκεκριμένα, για κάθε είδος αξιογράφου απεικονίζονται η Αξία και υπόλοιπο τόσο των εκκρεμών αξιογράφων όσο και των διαμαρτυρημένων.

.

Προηγούμενο

Εκτυπώσεις

Επόμενο

Ημερολόγια