Μαζική Εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μαζική Εκτύπωση παραστατικών παραγωγής για να εκτυπώσετε τα δελτία παραγωγής που πρέπει να εκτελέσετε.

Επιλέξετε αρχικά, τα παραστατικά παραγωγής που θέλετε να εκτυπωθούν απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις της εφαρμογής. Δηλώστε στη συνέχεια, εάν θα περιληφθούν τα ήδη εκτυπωμένα παραστατικά ή όχι, καθώς και τον τόπο ταξινόμησης των παραστατικών αυτών.

Δηλώστε τέλος, το χρονικό διάστημα, παραστατικά του οποίου θέλετε να εκτυπωθούν.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας προβάλει μία οθόνη με τα παραστατικά παραγωγής που πληρούν τα κριτήρια που θέσατε, ώστε να εκτυπώσετε αυτά που επιθυμείτε.

Η εργασία θα μπορεί να λειτουργήσει ΜΟΝΟ εφόσον έχετε καθορίσει τις παραμέτρους εκτύπωσης κινήσεων από την [Οργάνωση] και εφόσον έχουν σχεδιαστεί οι ανάλογες φόρμες εκτύπωσης.

Προηγούμενο

Προβολή