Μετασχηματισμός Παραστατικών

Η εργασία Μετασχηματισμός Παραστατικών χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσει προσφορές σε παραγγελίες ή από παραγγελίες αγορών.

Επιλέξτε τους τύπους των παραστατικών και το χρονικό διάστημα του οποίου παραστατικά σας ενδιαφέρουν. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα προβάλλει λίστα με τις προσφορές που πληρούν τα κριτήρια επιλογής σας. Επιλέξτε την προσφορά που σας ενδιαφέρει και πατήστε το πλήκτρο [Enter] ώστε να προβληθεί η οθόνη με όλα τα στοιχεία της, έτσι όπως καταχωρήθηκαν.

Ο μετασχηματισμός σε παραστατικό παραγγελίας γίνεται πατώντας το πλήκτρο [Escape], οπότε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να γίνει ο μετασχηματισμός ή όχι. Εάν απαντήσετε καταφατικά, στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσετε την ημερομηνία του νέου παραστατικού καθώς και τον τύπο του, επιλέγοντας από τον πίνακα με τα διαθέσιμα παραστατικά, ο οποίος προβάλλετε πατώντας το πλήκτρο [Tab].

Η εργασία εκτελείται αυτόματα μετά την επιλογή του τύπου παραστατικού, χωρίς επιπλέον προειδοποίηση.

.

Προηγούμενο

Μαζική Εκτύπωση