Μαζική Διαγραφή Ειδών

Η εργασία Μαζική Διαγραφή Ειδών χρησιμοποιείται για να διαγράφετε εύκολα είδη από το αρχείο της αποθήκης. Εάν θέλετε αυτόματη διαγραφή ειδών, απαντήστε Ν (Ναι) και καθορίστε, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, το τμήμα του αρχείου που θέλετε να διαγραφεί.

Προσοχή! Η διαγραφή είναι οριστική. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε είδη που θα διαγραφούν.

Σε αντίθετη περίπτωση, απαντήστε Ο (Όχι) και προχωρήστε στην επιλεκτική διαγραφή ειδών. Στη οθόνη σας θα εμφανιστεί λίστα με τα είδη που επιλέξατε. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] και επιβεβαιώστε ή όχι την οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου είδους, απαντώντας κατάλληλα στην ερώτηση της εφαρμογής. Η διαγραφή γίνεται μετά από επιβεβαίωση που ζητά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

Προσοχή! Εάν το είδος έχει κινηθεί, θα προβληθεί αντίστοιχο μήνυμα και δεν θα μπορέσετε να το διαγράψετε.

.