Καταχωρήσεις

Στην εργασία Καταχωρήσεις εισάγετε τα πινάκια των αξιογράφων. Τα πινάκια χρησιμοποιούνται για τη μαζική καταχώρηση αξιογράφων που σχετίζονται με κάποιο πελάτη, προμηθευτή ή λογαριασμό. Τα πεδία που συμπληρώνονται είναι τα εξής:

.