Το αρχείο Macros.ini

Περιεχόμενα

Στον υποκατάλογο [Macros\] υπάρχει επίσης το αρχείο με όνομα «Macros.ini» στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες των πλήκτρων συντόμευσης και των μακροεντολών με τις οποίες σχετίζονται.

.