Κατηγορίες Αναμόρφωσης

Περιεχόμενα

Στον πίνακα Κατηγορίες Αναμόρφωσης καθορίζετε τα μοντέλα με βάση τα οποία αναμορφώνονται οι δαπάνες. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

Κωδικός: συμπληρώνετε έναν κωδικό για την κάθε κατηγορία αναμόρφωσης.

Περιγραφή: συμπληρώνετε την ονομασία της κατηγορίας αναμόρφωσης.

Group: επιλέγετε από τον πίνακα με τις ομάδες αναμόρφωσης, που ανοίγει πατώντας το πλήκτρο [Tab], την ομάδα στην οποία ανήκει κάθε κατηγορία αναμόρφωσης.

Συντελεστής (%): συμπληρώνετε τον συντελεστή της κατηγορίας αναμόρφωσης.

Εργαζόμενοι: συμπληρώνετε τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης, εφόσον απαιτείται (Ομάδα 12).

Κινητά: συμπληρώνετε τον αριθμό των κινητών τηλεφώνων της επιχείρησης, εφόσον απαιτείται (Ομάδα 12).

Λογ. τάξεως (Χ): συμπληρώνετε το Λογ. τάξεως Χρέωσης που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή κατά την δημιουργία του άρθρου αναμόρφωσης.

Λογ. τάξεως (Π): συμπληρώνετε το Λογ. τάξεως Πίστωσης που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή κατά την δημιουργία του άρθρου αναμόρφωσης.

.

Προηγούμενο

Καταστάσεις Ελέγχου

Επόμενο

Αιτιολογίες