Άρθρα από Πρότυπα

Η εργασία Άρθρα από Πρότυπα είναι παρόμοια με την προηγούμενη εργασία και χρησιμοποιείται για το σχηματισμό των λογιστικών άρθρων που χρησιμοποιούνται συχνά και γι’ αυτό έχουν προσχεδιασθεί από την εργασία [Πίνακες – Πρότυπα Άρθρα].

Η συμπλήρωση των πεδίων είναι παρόμοια με αυτή της προηγούμενης εργασίας, υπάρχουν όμως οι ακόλουθες ευκολίες:

Με τη εισαγωγή στην εργασία επιλέγετε το πρότυπο άρθρο που επιθυμείτε. Μόλις το επιλέξετε, εμφανίζονται τα πρότυπα στοιχεία του άρθρου όπως ο κωδικός κίνησης, το σχόλιο (τίτλος άρθρου) και οι λογαριασμοί που έχουν περιληφθεί για να χρεοπιστωθούν. Πρέπει να εισάγετε ακόμη τον αριθμό του συγκεκριμένου παραστατικού και την ημερομηνία λήξης του.

Σε περίπτωση που κάποιος κωδικός λογαριασμού δεν εμφανίζεται ολόκληρος (π.χ. 30=), με την εισαγωγή σας στο πεδίο, η εφαρμογή προβάλλει αυτόματα παρόμοιους λογαριασμούς για να επιλέξετε.

Τα ποσά που θα εισάγετε στις στήλες χρέωση και πίστωση θα επεξεργαστούν από την εφαρμογή σύμφωνα με το σχεδιασμό του άρθρου. Δείτε την περιγραφή της εργασίας [Πίνακες – Πρότυπα Άρθρα] για όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρει.

.