Αποστολή SMS

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα (SMS μέσω Internet). H αποστολή μηνυμάτων SMS μπορεί να γίνει είτε βάσει κριτηρίων αναζήτησης σε πελάτες, προμηθευτές, επαφές και λογαριασμούς, είτε σε λίστα τηλεφωνικών αριθμών. Η διαδικασία προϋποθέτει την δημιουργία λογαριασμού σε πιστοποιημένους παρόχους της σχετικής υπηρεσίας, όπως είναι η AMD Telecom.

Η αποστολή μηνυμάτων SMS γίνεται είτε ακολουθώντας την διαδρομή «Επικοινωνία – SMS Manager – Αποστολή SMS», είτε από τα εργαλεία με τα πλήκτρα [Shift + F6].

Βήμα 1

Η εργασία σας ζητάει να επιλέξετε το αν η αποστολή θα γίνει με καθορισμό κριτηρίων αναζήτησης στα δεδομένα του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. ή σε σειρά δοτών τηλεφωνικών αριθμών.

Αν η αποστολή θα γίνει με «Καθορισμό κριτηρίων αναζήτησης» πατήστε [Επόμενο], ενώ στην περίπτωση «Αποστολής σε αριθμούς τηλεφώνων» πληκτρολογείτε το τηλέφωνο του παραλήπτη και πατάτε το κουμπί [+] για να προστεθεί στην λίστα.

Κατά την προσθήκη στην λίστα, αν η παράμετρος «Αναγνώριση τηλεφώνων» είναι «Ναι», το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα κάνει αναζήτηση του τηλεφώνου στα δεδομένα του και θα φέρει δίπλα στο τηλέφωνο και το όνομα της σχετικής εγγραφής.

Με το κουμπί [-] μπορείτε να διαγράψετε ένα τηλέφωνο και με το [x] να καθαρίσετε τη λίστα των τηλεφώνων. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία πατήστε [Επόμενο].

Βήμα 2

Το βήμα αυτό εμφανίζεται στην περίπτωση που έχετε επιλέξει αποστολή με «Καθορισμό κριτηρίων αναζήτησης».

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε πολλαπλά κριτήρια για κάθε ένα από τα διαθέσιμα αρχεία ξεχωριστά. Σε κάθε αρχείο επιλέγετε το πεδίο «κλειδί», με [Enter] ή κλικ στην ετικέτα, καθορίζετε την τιμή που μας ενδιαφέρει (πχ. 10*, /Κώστας/ κλπ) και πατάτε το κουμπί [+] για να προστεθεί στην λίστα.

Με το κουμπί [-] μπορείτε να διαγράψετε ένα κριτήριο και με το [x] να καθαρίσετε την λίστα των κριτηρίων του σχετικού αρχείου. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία πατήστε [Επόμενο].

.

.

Βήμα 3

Στο βήμα αυτό πληκτρολογείτε το κείμενο που θα αποσταλεί ως μήνυμα SMS και πατάτε [Επόμενο].

.

.

.Βήμα 4

Εδώ εμφανίζεται η τελική λίστα με τα τηλέφωνα στα οποία θα γίνει η αποστολή του μηνύματος SMS και αν δεν χρειάζεται να αλλάξετε κάτι, πατάτε [Αποστολή].

Επόμενο

Λογαριασμός