Προβολή

Η εργασία Προβολή παραγγελίας πελάτη προβάλλει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας όπως ακριβώς καταχωρήθηκαν στις γνωστές από τις προηγούμενες εργασίες οθόνες χωρίς τη δυνατότητα μεταβολής κάποιου στοιχείου.

.