Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για να κάνετε τις επιθυμητές μεταβολές στα στοιχεία του αξιογράφου καθώς επίσης και να το διαγράψετε.

Επιλέξτε το αξιόγραφο που σας ενδιαφέρει μέσα από το διάλογο αναζήτησης της εφαρμογής και κάντε τις μεταβολές που επιθυμείτε ή διαγράψτε το πατώντας το πλήκτρο [Delete].

Προσοχή! Εάν το αξιόγραφο έχει κινηθεί, δεν μπορεί να διαγραφεί εάν δεν διαγραφούν πρώτα οι κινήσεις του.

.

Προηγούμενο

Νέο Αξιόγραφο

Επόμενο

Προβολή