Μαζική Μεταβολή

Η εργασία Μαζική Μεταβολή χρησιμοποιείται για τη μαζική μεταβολή παραγγελιών. Με την είσοδό σας στην εργασία, επιλέξτε τον τρόπο επιλογής (κατά ημερομηνία εισαγωγής ή κατά ημερομηνια παράδοσης), εάν θέλετε παραγγελίες συγκεκριμένου προμηθευτή, ή αν θα προβληθούν όλες οι παραγγελίες. Επιλέγοντας «Ναι», πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ή την επωνυμία του συγκεκριμένου προμηθευτή, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, πριν προχωρήσετε στην αναζήτηση των παραγγελιών.

Επιλέξτε τέλος, τους τύπους των παραστατικών παραγγελίας που θα ληφθούν υπόψη καθώς και το χρονικό διάστημα, του οποίου θέλετε να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε παραστατικά παραγγελιών.

Μόλις ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα ρωτήσει εάν θέλετε αυτόματη διαγραφή των επιλεχθέντων κινήσεων. Εάν επιλέξετε «Ναι», τότε, αφού επιβεβαιώσετε ξανά την επιλογή σας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα διαγράψει οριστικά τις συγκεκριμένες παραγγελίες.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα προβληθεί λίστα με τις παραγγελίες που πληρούν τα κριτήρια επιλογής σας, ώστε να τις μεταβάλλετε ή να τις διαγράψετε μία προς μία πατώντας το πλήκτρο [Enter]. Οι μεταβολές ή διαγραφές στα παραστατικά της λίστας γίνονται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε στην εργασία Μεταβολές – Διαγραφές.

Προσοχή! Εάν επιλέξετε Αυτόματη διαγραφή των επιλεχθέντων κινήσεων, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα διαγράψει οριστικά τις παραγγελίες, χωρίς τη δυνατότητα ανάκτησής τους.

Προηγούμενο

Προβολή