Σκοπός Διακίνησης

Η εργασία Σκοπός Διακίνησης επιτρέπει την καταχώρηση πολλαπλών Σκοπών Διακίνησης. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου πίνακα καθίσταται δυνατή η επιλογή αυτών κατά την καταχώρηση νέου παραστατικού πώλησης.